6. Paradoxen en andere moeilijkheden

”How wonderful that we have met with a paradox. Now we have some hope of making progress.”
Niels Bohr

Je zou je kunnen afvragen hoe bewijs voor samenhang, verstrengeling en superpositie eruitziet. Is experimenteel bewijs hiervoor mogelijk? Dat zou best eens kunnen. Sterker nog: Het bewijs is er vermoedelijk al. Kijk eens opnieuw naar die beroemde experimenten met paradoxale uitkomsten. Wij denken dat veel paradoxale resultaten alleen te verklaren zijn door een theorie die uitgaat van samenhang. Onderstaande paradoxen en andere puzzels hebben gediend als gids bij het ontwikkelen van een andere manier van denken over deeltjes en relaties.

 • Dimensie, ruimte en tijd
 • Massa, zwaartekracht
 • Lading, elektromagnetische kracht
 • Gluon, quark en de strong nuclear force
 • W- en Z-boson, en de weak nuclear force
 • Kwantumspin
 • Color charge, QCD, structuur van proton en neutron
 • Measurement problem
 • Wave particle duality
 • Double slit experiment
 • Delayed choice experiment
 • Entropie
 • E=mc², massa-energie relatie
 • EM-straling / warmtestraling
 • Gödel’s onvolledigheidsstellingen
 • Russellparadox
 • 4 fundamentele natuurkrachten
 • Stern-Gerlach experiment
 • CPT-symmetry, chirality
 • Wu experiment
 • Materie en antimaterie
 • Dark matter
 • Dark energy
 • Supergeleiding
 • De paradoxen van neutrino’s
 • Wat zijn 2e en 3e generatie fermionen?