6.14 Waarschijnlijkheid

Even iets over waarschijnlijkheid. Wat is de waarschijnlijkheid ten aanzien van het optreden van een gebeurtenis of ontwikkeling? Bij een geïsoleerd element (stel dat dit mogelijk zou zijn) heeft waarschijnlijkheid geen betekenis. Wat kan er gebeuren? Bij twee elementen die in relatie met elkaar staan heb je een eerste kans op een gebeurtenis. Ze kunnen van plek wisselen. Niet spannend. Bij meer dan twee elementen die met elkaar relaties hebben is een variatie van sprongen mogelijk. Je kunt je daarbij trouwens afvragen wat het element en wat de relatie is. Zie hiervoor de beschrijving van de Russelparadox in paragraaf 6.27. Wanneer er diversiteit is in relaties of deeltjes, en het no-hiding theorem van toepassing is, zullen veranderingen waarvoor meer of beter passende opties aanwezig zijn vaker voorkomen. Zo ontstaat waarschijnlijkheid. Bij grote aantallen veranderingen, en verschil in complexiteit, zullen gebeurtenissen waarvoor meer, of beter passende, mogelijkheden zijn om met behoud van informatie in te vullen, vaker voorkomen. Dit is tevens een beschrijving vanuit een perspectief van upward causality dat besproken is in deel 1.

Samenhangende angulaire kansverdeling
Waarschijnlijkheid is niet alleen van toepassing op lineaire, maar ook op angulaire uitwisselingen. In een wereldbeeld met geïsoleerde deeltjes kunnen deze deeltjes onafhankelijk van elkaar alle kanten op bewegen en draaien. In een samenhangend systeem moeten kansverdelingen/kanscycli in het hele universum met elkaar in fase zijn. Ze hebben hetzelfde ritme en dezelfde richting. Dit is een perspectief van downward causality dat besproken is in deel 1. Wanneer toch plaatselijk en kortdurend iets onwaarschijnlijks gebeurt en een ontwikkeling de andere kant, de onwaarschijnlijke kant, op gaat, ontstaat er potentiële energie. Vergelijk dit met een elastiekje dat je in een tegengestelde richting oprekt; of met de opspringende druppel van een bergbeek. Dit is de potentiële energie die ontstaan bij creatie van materie en antimaterie, en weer vrijkomt bij annihilatie.

Superentropie
Superentropie beschrijft op kwantumniveau de waarschijnlijkheid van een volgende gebeurtenis. Een gebeurtenis is waarschijnlijker naarmate er meer of beter passende opties voor zijn. Het optreden van onwaarschijnlijke gebeurtenissen wordt bij grote aantallen samenhangende gebeurtenissen verwaarloosbaar. Alles schuift op naar de meer waarschijnlijke opties. Superentropie geeft zo de richting van ontwikkelingen aan.