6.15 E=mc², de massa-energierelatie (Einstein 1905)

Deze relatie houdt in dat een bepaalde massa een hoeveelheid energie vertegenwoordigt, en omgekeerd, dat een hoeveelheid energie overeenkomt met een bepaalde massa.

Een (kwantum)systeem dat energie uitstraalt verliest massa.

Bij het annihileren van een deeltje en zijn antideeltje verdwijnt alle massa en neemt het de vorm van energie aan.

Energie in termen van relatiefysica:
De hoeveelheid (potentiële) energie van een kwantumsysteem is hetzelfde als de som van de waarschijnlijkheid op alle (potentiële) veranderingen in dat systeem.

Massa in termen van relatiefysica:
De massa van een kwantumsysteem zegt iets over de complexiteit van superpositie van informatie in het systeem, en daarmee  over de (on)waarschijnlijkheid waarmee het informatie kan uitwisselen.

Aan beide kanten van het gelijkteken van de massa-energierelatie staat potentiële verandering. Links als de hoeveelheid potentiële veranderingen in het systeem. Hier staan de mogelijkheden van verandering centraal. Rechts als de hoeveelheid potentiële verandering vanuit het perspectief van traagheid. Hier staat het ongemak van verandering centraal.

Energie en massa zijn twee kanten van dezelfde medaille. Energie focust op de mogelijkheden. Massa focust op de moeilijkheden.

In de vergelijking staat c² voor het kwadraat van de lichtsnelheid. Lichtsnelheid (m/s of lengte/tijd) is een macroscopisch begrip. Op macroniveau kijken we naar óf tijd (T) óf ruimte (L, lengte). Op kwantumniveau is dit onderscheid er niet. Daar bestaat alleen de combinatie: T=L. Dan geldt

c²= (L/T)²= 1

Voor kwantuminformatie is de relatie eenvoudig; niet spannend. De massa-energierelatie is interessanter op het macroniveau. Massa is immers een macroscopisch begrip.