6.24 2e en 3e generatie fermionen

Wat zijn 2e en 3e generatie fermionen voor dingen? Laten we als voorbeeld de neutrino’s nemen. Interacties tussen elektron-neutrino’s en fotonen zouden de (instabiele) varianten muon-neutrino en tau-neutrino kunnen creëren. Deze varianten zouden gezien kunnen worden als neutrino’s met één respectievelijk twee in serie geschakelde fotonen (de informatie van fotonen) op één van de armen van het neutrino. Daardoor zijn deze ‘deeltjes’ als geheel complexer en hebben ze meer ‘massa’. Maar ze zijn relatief instabiel, omdat ze de extra informatie weer gemakkelijk kunnen afstaan. Hetzelfde is denkbaar voor de andere fermionen.