7. Fysieke experimenten

Is het mogelijk fysieke experimenten te bedenken om de relatietheorie te testen? Vermoedelijk zijn die experimenten al lang gedaan. Dat zijn de experimenten met de paradoxale uitkomsten. Die hebben misschien alleen een andere interpretatie nodig.

Welke aanvullende experimenten kunnen ontworpen worden om de relatie interpretatie te toetsen?

Experiment 1
Vraagstelling: Zorgt de samenhang in het universum voor de richting van ontwikkelingen?
Maak een computer- c.q. rekenmodel om te testen of in een systeem met superposities van 6 lineaire vrijheidsgraden en een centrale rotatie met 2 richtingen, bij behoud van informatie, zich in slechts één richting gaat ontwikkelen.
Een parallel met The Game of Life, waar een set van regels de ontwikkeling bepaalt

Experiment 2
Vraagstelling: Is zwaartekracht wellicht niets anders dan de meest waarschijnlijke ontwikkeling?
Gebruik een opstelling die vergelijkbaar is met die van het Casimir effect. Vacuüm, zodat luchtdruk geen rol kan spelen. De afstand tussen de platen/bollen mag wellicht iets groter zijn dan de golflengte van elementaire deeltjes. Stuur een grote hoeveelheid fotonen tussen de platen/bollen door, en juist niet langs de buitenzijde. Zodat er meer uitwisseling van informatie kan plaatsvinden tussen de platen/bollen. Wat gebeurt er?

Experiment 3
Vraagstelling: Is elektromagnetische kracht niets anders dan de meest waarschijnlijke ontwikkeling?
Een variant op experiment 2 waarbij verschillende materialen worden gebruik: met een sterke of een zwakke geleiding. Gebruik fotonen met een gelijke oriëntatie (een magnetisch veld), en fotonen met een gemengde oriëntatie (geen magnetisch veld). Test ook verschillende frequenties = verschillende informatiewaardes.

 

Andere vragen die zich wellicht lenen voor fysieke experimenten zijn:

  • Is spin mogelijk wanneer er geen fotonen zijn? Let wel: warmtestraling bestaat ook uit fotonen
  • Geven fotonen met verschillende informatiewaarde verschillende resultaten?
  • Zijn voor een elektromagnetisch veld fotonen met een specifieke energiewaarden nodig (die past bij elektronen)?